Oppiminen

Oppiminen on kriittinen avaintekijä IT- muutoshankkeissa

Olen turhan monta kertaa kuullut sanottavan, että on paljon helpompaa rakentaa toiminnallisuuksia ja koodata se järjestelmään, kuin ”implementoida” toiminnallisuudet ja prosessit osaksi käyttäjien arkea. Tämä pitääkin erittäin hyvin paikkansa. Liian usein liian monessa projektissa oppimiseen ei kiinnitetä sen vaatimaa huomiota, koska välttämättä ei ymmärretä mitä tulisi ottaa huomioon, jotta yksilöiden oppimisprosessia voitaisiin aidosti tukea. Koulutusten…

Oppiminen

Tiimioppiminen on yhteistyötä

”Dialogi on yhteiseen oppimiseen ja toimintaan tähtäävien ihmisten kohtaamista” -Freire- Miljoonien vuosien saatossa yksi ominaisuus on tehnyt ihmisestä erityisen: kyky oppia. Ihmiskunta on kulkenut pitkän matkan luolamiesajoilta tähän päivään ja oppimisen haasteet ovat muuttuneet eloonjäämiskamppailusta tietoista prosessointia vaativaksi kognitiiviseksi toiminnaksi. Tästä huolimatta yksi yhteinen nimittäjä on säilynyt näihin päiviin saakka: ihminen oppii parhaiten sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.…