Rakel Marin

Toimin Acumen pääkouluttajana ja konsulttina. Olen työskennellyt monipuolisissa konsultoivissa kehitystehtävissä mm. sisäisen toiminnan kehittäjänä, projektipäällikkönä, koulutuspäällikkönä, valmennusohjelmien suunnittelijana- ja koordinaattorina, fasilitaattorina ja kouluttajana.

Kokemukseni usealta eri toimialalta (teollisuus/IT/valmennus) näkyy käytännön työssäni kykynä soveltaa ja hallita kokonaisuuksia. Työssäni olen hyvin asiakasorientoitunut ja ratkaisukeskeinen. Tästä osoituksena on korkea mitattu asiakastyytyväisyys toteuttamieni projektien ja valmennusten osalta. Koulutustaustani ansiosta ymmärrän myös ihmisen psykologiaa, joka on erityisen tärkeää muutostilanteissa. Yhteistyö on kaiken toiminnan ytimessä ja projekteissani se näkyy käytännönläheisenä- ja osallistavana johtamistapana.

KOULUTUS

  • Kasvatustieteen maisteri, Jyväskylän yliopisto. Sivuaineet johtaminen ja psykologia
  • PRINCE2 Foundation (projektijohtamisen sertifikaatti)
  • ITIL Foundation (IT palvelujohtamisen sertifikaatti)
5 kesäkuun, 2017