Projektijohtaminen ja konsultointi

Projekteissa on kysymys jaetusta tavoitteesta ja yhteisestä tekemisestä. Menestyneessä projektissa ei pelkästään saavuteta tavoitteita, vaan luodaan ympäristö, jossa syntyy yhteistyötä ja sitoutumista. Aina tämän saavuttaminen ei ole yksinkertaista ja siksi projekteilla on oltava edellytykset onnistumiselle.

Projektit tähtäävät muutokseen ja kehittämiseen, jotka puolestaan vaativat ihmisiltä uusien ajattelu- ja toimintamallien omaksumista. Tästä syystä onnistunut projekti on onnistuneen oppimisprosessin tulosta. Meillä Acumella laadukas projektijohtaminen tarkoittaa ennenkaikkea muutoksen rakentamista arjessa ihmisten keskellä.

Olemme sertifioituneet projektijohtamiseen ja toimineet erilaisissa kehitysprojekteissa projektipäällikön roolissa jo usean vuoden ajan. Toimimme myös tarvittaessa asiantuntijana ja sparraajana, sinun ja yrityksesi tarpeen mukaan. Esimerkkejä projekteista, joissa olemme olleet mukana:

  • Prosessien kehittäminen
  • Työkaluprojektit; verkko-oppiminen
  • Osaamisen kehittäminen; valmennusohjelmien kehittäminen
  • Kouluttaminen ja oppiminen
  • GDPR
5 kesäkuun, 2017