KoulutusMuutosOppiminenOppimismuotoiluPalauteProjektinjohtaminenTyöyhteisötaito

Digitalisaation aikakaudella inhimillisyys ratkaisee

Uskon, että kaikki keksimisen arvoinen alkaa olla keksitty.

-Julius Frontinus, Roomalainen insinööri n. 100 jKr.

Työn murroksesta on puhuttu jo pitkään. Hyvä paha digitalisaatio on täällä! Kuten huomaamme, muutos tapahtuu joillakin aloilla nopeammin kuin toisilla. Jännä että edes word ei tunnista sanaa digitalisaatio.

Muutos on ainoa vakiintunut jatkumo. Digitalisaation myötä muutospelko koskee tulevaisuuden työmarkkinoita. Erään arvion mukaan työpaikoista katoaa 30% digitalisaation myötä. Yhtälailla kukaan ei voi täsmällisesti arvata sitä, kuinka paljon uusia puolestaan syntyy. Muutos tapahtuu silti vääjäämättä, prosesseja automatisoidaan hurjaa vauhtia tälläkin hetkellä.

Kuten sanottu, olemme uudenlaisten haasteiden edessä. Olennaiseksi muodostuu se, mitä pystymme ratkaisemaan uusien toimintatapojen, ideoiden ja innovaatioiden myötä. Palveluajattelu ei ole myöskään mitenkään uusi ilmiö, mutta se on saanut uusia ulottuvuuksia digitalisaation myötä. Digitaalisten palvelujen tuottaminen kasvattaa tarvetta erityisosaamiselle, mm. palvelumuotoiluun, mutta myös ammattimaiseen myyntiin ja asiakaspalveluun.

Arvellaan, että ihmisten välinen kommunikointi ja vuorovaikutus tulee ratkaisemaan monen yrityksen menestyksen lähitulevaisuuden. Kun esimerkiksi asiakassuhteissa kaikki mahdollinen automatisointi on toteutettu, niin asiakaspolun touch point, kohtaamispiste, asiakkaan ja asiakaspalvelijan tai myyjän välillä on ratkaiseva palvelusuhteen jatkon kannalta.

Ehkä vielä joskus tulevaisuudessa algoritmit saadaan hiottua niin hienosti, että hologrammirobotti-asiakaspalvelija pystyy lukemaan asiakkaan tunteita ja toimimaan ja ehdottamaan ratkaisuja sen pohjalta palvelutiskillä. Mutta sen aika ei ole vielä.

Kehittäminen, ideointi ja innovointi ovat yrityksessä jokaisen vastuulla. Kehittämisen avain on aina kyky kyseenalaistaa vanhoja rutiineita/toimintatapoja/strategioita jne. Mikäli toivotaan kehittämistä ilman kyseenalaistamista, lopputulos ei voi olla kovin innovatiivista. Kehittämisestä puhuttaessa hurjan mielenkiintoiseksi tuleekin se, kuinka saamme ihmisille ominaiset voimavarat näkyviin arjen kehittämistyössä. Miten tuemme yrityksessä sellaista toimintaa, jota ei voida korvata AI:lla?

Tällaisia ominaisuuksia ovat mm:

·     Unelmointi

·     Systeemiymmärrys

·     Tunteet

·     Intuitio

·     Oppiminen

Avainsanoiksi muodostuu yhteistyö, luottamus, viestintä ja vuorovaikutus. Miten sinä ajattelit tukea yrityksesi kulttuuria, jotta tämä inhimillinen pääoma saataisiin näkyväksi?

Toisinkuin Frontinus, uskon, että tulevaisuus tulee mullistamaan keksinnöillä jokaisen arjen. Ja tuo polkuhan ei lopu koskaan.