Asiakaspalvelu- ja työyhteisökoulutukset

Uskomme, että muutos syntyy parhaiten yhdessä työstämällä ja osallistumalla. Koulutustemme lähtökohta on olla mukana työstämässä ja fasilitoimassa haluttuja aihealueita, jotta sinä pääset kohti tavoitteitasi. Itsetuntemus lisää muiden toiminnan ymmärtämistä, siksi kaikissa koulutuksissamme kantavina teemoina on itsetuntemus, reflektointi ja toistaminen. Oli kyseessä sitten lyhyempi tai pidempi koulutus, räätälöimme sisällöt ja koulutusmetodit tarpeisiisi sopivaksi.

Sosiaalista pelisilmää asiakastyöhön

Mielestämme asiakaspalvelun tulee olla koko yrityksen yhteinen missio. Asiakaspalvelussa on kysymys ihmisten välisestä kohtaamisesta, siksi koulutuksessamme sukelletaan ihmisen käyttäytymiseen. Sisältöjä harjoitellaan toiminnallisten case-tapausten muodossa. Selvitämme tarvittaessa kyselyn pohjalta asiakaspalvelunne tilanteen, jonka perusteella lopullinen koulutussisältö räätälöidään juuri teidän tarpeisiinne sopivaksi.  Koulutuksessamme tuomme asiakaspalvelun kehittämisen ongelmakohtia yhdessä ratkaistavaksi.

Koulutuksen käytyäsi:

 • Tiedät onnistuneen asiakaspalvelun taustatekijät
 • Hallitset asiakkaan johtamisen palvelutilanteessa
 • Opit tunneälyn merkityksen asiakastyössä
 • Sitoudut asiakaspalvelun yhteisten pelisääntöjen kehittämiseen

Vaikeat asiakaskohtaamiset

Asiakaspalvelussa tulee väistämättä vastaan tilanteita, jolloin asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun. Asiakaspalvelijalla tulee olla valmius reagoida näissä tilanteissa ammattimaisesti. Koulutuksessamme syvennytään ihmisen käyttäytymiseen vaikuttaviin tekijöihin sekä opetellaan rakentavan kohtaamisen askeleet-metodi. Koulutuksen käytyäsi opit soveltamaan rakentavan kohtaamisen askeleita käytännön työssäsi. Tarvittaessa selvitämme yrityksenne tyypillisiä haastavia asiakaspalvelutilanteita kyselyn kautta ja tuomme oman toimintaympäristönne case-tapaukset osaksi koulutusta.

Koulutuksen käytyäsi:

 • Ymmärrät asiakkaan tyytymättömyyden syyt
 • Opit mitä on tunneäly haastavassa tilanteessa
 • Asiakkaan johtaminen haastavassa tilanteessa
 • Opit hyödyntämään rakentavan kohtaamisen askeleet-metodia vaikeissa tilanteissa

Tiimipeili

Tiimimäinen työskentely on arkipäivää suurimmassa osassa yrityksissä, silti kaikki tiimit eivät menesty. Menestyvällä tiimillä tulee olla yhteisesti sovittu tavoite, johon jokainen on sitoutunut. Tiimityössä sujuvan vuorovaikutuksen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Kun tiimin tärkeimmät vuorovaikutuksen rakennuspalikat ovat  kunnossa; luottamus, kunnioitus ja arvostus toisiamme kohtaan, niin vaikeatkin asiat otetaan puheeksi rakentavasti. Tiimivalmennuksessa pureudutaan tiimisi toimintaan ja ryhmädynamiikkaan syväluotaavasti. Tarvittaessa selvitämme kyselyn kautta tiiminne tilannetta ja koulutuksen ydinteemat on mahdollista valita tulosten perusteella.

Koulutuksen käytyäsi:

 • Tiedät kuinka tiimidynamiikka rakentuu ja mitkä ovat tiimisi tiimiroolit
 • Opit mitä tarkoittaa sosiaalinen peli ja kuinka vuorovaikutus toimii tiimissäsi
 • Opit kuinka konfliktit käsitellään tiimissä
 • Työstät palautteen pelisäännöt ja ymmärrät tiimioppimisen perusteet

Palaute osaksi arkea

Palaute on välttämätön osa kanssakäymistämme ja parhaimmillaan se on polttoainetta oppimiselle. Silti sen käyttämistä yhtäällä arastellaan ja toisaalla roiskitaan päin näköä. Palautteen kautta tiedämme, missä olemme onnistuneet ja saavuttaneet tavoitteemme ja toisaalta tulemme tietoiseksi omista kehityskohteistamme. Koulutuksessamme harjoitellaan palautteen antamista ja saamista toiminnallisesti ja kokonaisvaltaisesti argumentoinnista keholliseen viestintään.  Tavoitteena on saada palautteesta luonnollinen osa arkea. Koulutuksessamme työstämme yhdessä palautteen pelisäännöt tiimisi kanssa.

Koulutuksen käytyäsi:

 • Tiedät dialogin merkityksen palautetilanteessa
 • Opit, mitä on tunneäly
 • Ymmärrät, kuinka defenssit vaikuttavat palautetilanteessa
 • Opit reflektointitaitoja ja kehität omia palautetaitoja

Tunteet töissä

Tunteet ovat läsnä joka puolella, myös töissä. Yleensä töissä pyrimme välttämään tunteista puhumista viimeiseen asti, ja kuitenkin tunteet vaikuttavat suuresti toimintaamme ja ajatteluumme. Tässä koulutuksessa nostetaan tunteet keskiöön ja opimme, miten ne vaikuttavat meihin niin yksilönä kuin yhteisönä. Koulutuksessamme harjoitellaan myös käytännön itsesäätelytaitoja.

Koulutuksen käytyäsi:

 • Tiedät, miten tunteet syntyvät
 • Opit tunteiden ilmaisua ja itsesäätelytaitoja
 • Ymmärrät kuinka tunteet vaikuttavat konfliktitilanteessa
 • Opit, kuinka tunteet voidaan käsitellä muutostilanteessa

Kysy rohkeasti tarkemmat koulutussisällöt ja mahdolliset vapaat ajat yhteydenottolomakkeen kautta. 

Hinnastomme

Hintaan vaikuttaa aina ryhmäkoko, koulutuksen laajuus ja mahdollinen tilavuokra. Pyydä rohkeasti tarjousta tarvitsemaasi koulutukseen. Ohessa esimerkkihintoja, kun ryhmäkoko on n.10 henkilöä ja koulutus järjestetään asiakkaan tiloissa. Koulutusmateriaalit sisältyvät aina hintoihin.

Base 1/2-1 päivän koulutus 1890€-2500€ + alv 24%

Avance 2-3 päivän koulutus 4890€-7500€+ alv 24%

Spesso 4-5 päivän koulutus 9890€- 12500€+ alv 24%

5 kesäkuun, 2017